Koeltorenbouw

Wij hebben de expertise om nieuwe koelinstallaties te realiseren, maar ook om bestaande installaties te renoveren.

Het begrip “koeltorenbouw” omvat verschillende facetten. Het kan om nieuwbouw, renovaties, maar ook om uitbreiding van bestaande koelinstallaties gaan. De steeds stringentere milieueisen zorgen er bovendien voor dat de geluidsemissie verder bijgesteld dienen te worden. Dat betekent dat de installatie van extra geluidwerende componenten voorzien moet worden, iets wat wij vakkundig voor U kunnen verzorgen. 

Vraag onze experts en ontdek: Gaat niet bestaat niet.